Pogoji Poslovanja Servisa

 

Pogoji poslovanja veljajo za vse storitve servisa v trgovini MaxAirsoft. Pogoji vključno s cenikom dodatnih storitev so dostopni tudi na na spletni strani www.maxairsoft.com.

* Popravilo izdelka, ki ne izpolnjuje pogojev za garancijo je plačljivo. Prav tako je plačljivo popravilo v primeru zavrnjene garancije. Plačljive so tudi vse ostale storitve servisa.

* Po opravljenem servisu vas bomo obvestili, da lahko dvignete izdelek na kontakt (tel. št., email), ki ste ga podali ob dostavi izdelka na servis oziroma vam bomo izdelek vrnili na želeni naslov. Po potrebi ali želji vas bomo kontaktirali tudi tekom postopka servisa.

* Popravljen izdelek morate dvigniti v roku 6 mesecev od dneva ko je popravljen. Po preteku tega časa izdelka ne bomo več hranili in bo recikliran. Lahko se odločimo izdelek vseeno hraniti vendar vam bomo pri dvigu zaračunali ležarino v znesku 10€ za vsak mesec, nad 6 meseci, ko je izdelek pri nas.

* Če izdelka po preteku šestih mesecev še niste dvignili in smo ga reciklirali, niste opravičeni do nobenega nadomestila ali povračila katerega koli zneska.

* Plačilo za storitve servisa, ki niso predmet garancije, in porabljen material je potrebno izvesti ob prevzemu izdelka v trgovini oziroma plačati ob dostavi izdelka po pošti.


CENIK DODATNIH STORITEV SERVISA

* Izdelke lahko po opravljenem servisu po želji pošljemo po pošti. Za izdelke v garanciji je pošiljanje brezplačno, za ostale izdelke pa pošiljanje zaračunavamo. Pošiljanje zaračunavamo po ceniku pošte Slovenije (po kraju namembnosti).

Cenik za Slovenijo (poslovni paket):
https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Ceniki/Cenik-postnih-storitev-notranji-promet.pdf

Cenik za tujino (mednarodni poslovni paket po državi namembnosti):
https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Ceniki/Cenik-postnih-storitev-mednarodni-promet_nov.pdf

* Kadar pošiljamo izdelek, ki je predan na servis brez primerne/ustrezne embalaže zaračunavamo pakiranje, ne glede na to ali izdelek je ali ni v garanciji. To je zato, da zagotovimo primerno embalažo, da se izdelek ne poškoduje med transportom.

Pakiranje zaračunavamo po ceniku:
pakiranje malo (vsi izdelki, ki gredo v Maxairsoft škatlo) 2€
pakiranje srednje (replike pušk in podobni večji izdelki) 5€
pakiranje veliko (replike tipa Barrett, M249 in podobne, več replik) 10€