Nakup Orožja in Streliva

 

Nakup orožja in delov orožja
Orožje in dele orožja lahko kupite samo v naši poslovalnici. Ob nakupu potrebujete veljavno nabavno dovoljenje, ki vam ga izda upravna enota stalnega prebivališča. Ob nakupu se boste morali identificirati z veljavnim osebnim dokumentom.

 

Nakup streliva
Strelivo lahko kupite samo v naši poslovalnici. Nakup lahko opravite samo z orožnim listom, v katerem imate vpisano orožje, ki uporablja dotični tip streliva, ali pa z veljavnim nabavnim dovoljenjem, ki vam ga izda upravna enota stalnega prebivališča. Ob nakupu se boste morali identificirati z veljavnim osebnim dokumentom.

 

Nakup smodnika ali netilk
Smodnik in netilke lahko kupite samo v naši poslovalnici. Nakup lahko opravite samo z orožnim listom, v katerem imate vpisano orožje, ki uporablja dotični tip streliva, in pa z certifikatom za polnjenje streliva za dotično strelivo. Ob nakupu se boste morali identificirati z veljavnim osebnim dokumentom.

 

Nakup zračnega orožja moči nad 20J ali 200m/s
Zračnega orožje, pri katerem je kinetična energija na ustju cevi več kot 20J ali kjer hitrost izstrelka na ustju cevi  presega 200m/s lahko kupite:
• z orožnim listom, pri nakupu se boste morali identificirati z veljavnim osebnim dokumentom.
• z izdajo priglasitvenega lista, za kar morate izpolnjevati pogoje iz 15. člena zakona o orožju, potrbujete pa potrdilo o opravljenem preizskusu znanja o ravnanju z orožjem ter potrdila, da ni zadržkov javnega reda in mira. Pri nakupu se boste morali identificirati z veljavnim osebnim dokumentom.

 

Nakup drugega orožja
Polnoletni posamezniki, pravne osebe in podjetniki lahko brez posebnega dovoljenja nabavljajo in imajo v posesti orožje iz 6. do 9. točke kategorije D (ZOro 48. člen). Ob nakupu se boste morali identificirati z veljavnim osebnim dokumentom. V primeru naročila preko spleta morate na naš elektronski naslov poslati razločno, obojestransko skeniran ali poslikan osebni dokument.

• D6 - zračno orožje: pištola, revolver, puška pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi manjša kot 200 m/s
• D7 - orožje s tetivo: loki, samostreli frače in druge naprave, ki s pomočjo napete tetive, vzmeti ali drugega potisnega sredstva izstreljujejo puščice ali druge izstrelke
• D8 - električni paralizatorji: ki ne delujejo na daljavo z izstrelitvijo puščic ali drugih podobnih izstrelkov – elektro šoker
• D9 - razpršilci: naprave, ki s pomočjo stisnjenega plina razpršujejo dražljive snovi, ki človeka začasno onesposobijo (snovi, izdelane na podlagi popra, paprike, CN, CS itd.)

 

Nakup orožja za tujce
Tujci, ki želijo nabaviti orožje (razen kategorij D6 do D9 za kar veljajo enaka določila kot za kupce iz slovenije) v naši trgovini morajo dostaviti naslednje papirje in dovoljenja:

• originalni izvod nabavnega dovoljenja,
• obrazec 2A (tega stranka pridobi pri pristojnem organu, kjer imate stalo prebivališče),
• potrdilo o članstvu v strelski organizaciji ali lovski družini,
•ob nakupu se mora stranka identificirat z veljavni osebnim dokumentom.