EMAIL


Vrh » Katalog » Servis » »
Zamena Federa
8,20EUR
Zamena Federa
 PomoćStručna zamena Federa AEG replike sa podešavanjem i testiranjem.

U cenu ugradnje nije uključen Feder ili ostali potrebni delovi.

Zamenom federa se povećava ili smanjuje snaga replike (izlazna brzina kuglice). Konačni rezultat ovisi o mnogim čimbenicima (dihtanje, kvaliteta ostalih delova..) te feder sam po sebi ne garantira konačnu snagu. Jači federi od tvornički ugrađenih mogu da drastično povećaju šanse za mehanička oštećenja, bez ugradnje kvalitnih vitalnih delova (zupčanici, klip ..).

Zamjenom opruge se povećava ili smanjuje snaga replike (izlazna brzina kuglice). Konačni rezultat ovisi o mnogim čimbenicima (dihtanje, kvaliteta ostalih dijelova..) te opruga sama po sebi ne garantira konačnu snagu. Jače opruge od tvornički ugrađenih mogu drastično povećati šanse za mehanička oštećenja, bez ugradnje kvalitnih vitalnih dijelova (zupčanici, klip ..).

Buy this item and earn 10 points valued at 0,50EUR.

8,20EUR

Test ovog proizvoda uključujuci sva merenja napravljen je kod nas na slučajnom proizvodu i nije kopiran iz paketa ili bilo kojeg drugog veb sajta.