Oružje Ograničenja

Vatreno oružje - važe ograničenja

Kupovina ovog proizvoda je moguća samo u našoj fizičkoj prodavnici.
Za kupovinu su vam potrebne sve potrebne dozvole za kupovinu i uvoz oružja.
Predmeti sa zakonskim ograničenjima mogu se kupiti samo uz kompletnu potrebnu dokumentaciju.

Kupovina vatrenog oružja za strance
Stranci koji žele da kupe oružje u našoj prodavnici (osim kategorija D6 do D9) moraju da isporuče sledeće papire i dozvole našoj prodavnici:

• originalna kopija dozvole za kupovinu oružja,
• Obrazac 2A (obrazac se može dobiti kod lokalnih zvaničnika odgovornih za rukovanje vatrenim oružjem na adresi stanovanja kupca),
• pismena potvrda o članstvu u streljačkoj ili lovačkoj organizaciji,
• Kupac se u trenutku kupovine mora identifikovati sa važećom ličnom ispravom.