Izjava o Privatnosti

U kompaniji Max Airsoft d.o.o. (u daljem tekstu „Max Airsoft“ ili „kontroler ličnih podataka“), cenimo vašu privatnost i zato težimo ka najvišem nivou zaštite vaših ličnih podataka. Pri pružanju naših usluga internetske trgovine makairsoft.com ili kada poslujete putem telekomunikacija, garantujemo da vaše podatke obrađujemo u skladu s važećim evropskim zakonodavstvom (Opća uredba o zaštiti podataka) i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije. Zakon o elektronskim komunikacijama i Zakon o elektronskoj trgovini o tržištu).

Svrha ove Izjave o privatnosti (dalje u tekstu: Izjava) jeste da vas obavesti o svrhama u kojima će se vaši lični podaci dobiti i kako će se koristiti i koja su vaša prava u vezi sa podacima koje imamo o vama. i kako ih sprovesti.

U kompaniji Mak Airsoft preuzimamo obavezu da će se lični podaci koje ste sakupili preko naših veb lokacija ili telekomunikacija (npr. Kao deo elektronske prepiske) koristiti u skladu sa ovom Izjavom da nećemo prodati vaše lične podatke. pozajmljivanje ili pružanje na drugi način trećim licima, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Kontrolor podataka

Kontrolor vaših ličnih podataka je Max Airsoft trgovina d.o.o., adresa: Opekarniška cesta 15D, 3000 Celje, e-mail: info@maxairsoft.com, telefon: +386 (0) 59 01 3075.

Sve teme i sadržaji koje pokriva službenik za zaštitu podataka podležu strogoj tajnosti.

Lični podaci

Lične informacije su sve informacije koje vas identifikuju kao identifikovanu ili prepoznatljivu osobu. Pojedinca je moguće identifikovati kada se može identifikovati direktno ili indirektno, posebno navođenjem identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, veb identifikator ili navođenjem jednog ili više faktora specifičnih za fizičku, fiziološku, genetsku, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.

U skladu sa svrhama navedenim u ovoj Izjavi, prikupljamo i obrađujemo sledeće lične podatke:

- kontakt podaci i informacije o vašoj komunikaciji sa nama (ime i prezime, posao i kompanija, e-mail adresa, telefonski broj, datum, vreme i sadržaj poštanske ili elektronske komunikacije);

- podaci o korištenju naših veb stranica (IP adrese, datumi, sati i trajanje poseta veb stranica, podaci o lokaciji ili pristupnoj tački na Internetu, podaci o posećenim podstranicama, podaci o podešenim podešavanjima itd.);

- podaci o registrovanom ili registrovani korisnici (adresa e-pošte, lozinka i ostale informacije o kupovini);

- podaci o registrovanim ili neregistrovanim kupcima proizvoda (unosi u korpu za kupovinu, ime i prezime, adresa prebivališta, e-mail adresa, telefonski broj, adresa za isporuku proizvoda, kontakt podaci za isporuku i telefonski broj, način prikupljanja i isporuke proizvoda, način plaćanja);

- podatke o kupovini korisnika i izdatim fakturama (datum i mesto kupovine, kupljeni proizvodi, cene kupljenih proizvoda, ukupan iznos kupovine, način plaćanja, adresa isporuke, broj i datum fakture, šifra osobe koja je izdala fakturu i sl.) i podaci o rešavanju žalbi na proizvode;

- informacije o unosima u internetskim obrascima (npr. u kontekstu nagradnih igara, prijava na e-listu ili vrste ili područja interesa za primanje reklamnih poruka);

- podaci kandidata za posao u vezi sa prijavama za posao (lični podaci kao što su ime, prezime, pol, datum i mesto rođenja, adresa, kontakt podaci kao što su adresa e-pošte i telefonski broj, podaci navedeni u popratnom pismu i životopisu kao podaci o obrazovanju , prethodno radno iskustvo, kompetencije i sposobnosti, obrazovanje i kursevi itd.);

- ostale podatke koje korisnici dobrovoljno daju operateru prilikom naručivanja određenog proizvoda ili prosleđivanja ponude ili potražnje.

Kontrolor ne prikuplja i ne obrađuje vaše lične podatke, osim kada to dozvolite ili. pristati na to, tj. prilikom registracije, naručivanja proizvoda, kada se pretplatite na primanje promocija i vesti putem naše e-liste, učestvujete u izvlačenju nagrada itd. ili kada postoji pravni osnov za prikupljanje ličnih podataka ili imamo legitiman interes za obradu vaših podataka.

Svrha obrade podataka i pravna osnova

Svi lični podaci koje nam pružite biće tretirani poverljivo i koristiće se samo u svrhe u koje su dostavljeni i prikupljeni. Ako postoji potreba za daljnjom obradom vaših podataka u drugu svrhu, kontaktiraćemo vas unapred i zatražiti vaš prethodni pisani pristanak.

Posetite veb prodavnicu makairsoft.com

Svaki put kada posetite našu veb lokaciju, datoteka dnevnika veb servera automatski se čuva na veb serveru (npr. IP broj - broj koji identifikuje pojedinačni računar ili drugi uređaj na vebu). Veb lokacija funkcioniše tako što beleži određene informacije o poseti veb lokaciji na veb serveru na kome se veb lokacija nalazi. Ovi podaci su IP broj, vreme posete, sadržaj zahteva (određena stranica), status statusa / kod statusa HTTP-a, količina podataka koja se prenose svaki put, veb lokacija sa koje zahtev dolazi (preporučeni URL), pregledač i slično. Na ovaj način prikupljamo (lične) podatke koristeći kolačiće i tražit ćemo vas za vaš pristanak prije instaliranja invazivnih kolačića, dok određene podatke možemo prikupiti na osnovu naših legitimnih interesa. Više o politici kolačića možete pročitati na našoj veb lokaciji u odeljku „Kolačići“. Pravni osnov za obradu gore navedenih podataka u našem je legitimnom interesu, naime da se obezbedi mrežna i informaciona bezbednost, tj. omogućiti otkrivanje i sprečavanje neovlašćenog pristupa što može ugroziti dostupnost, integritet i poverljivost sačuvanih ili prenetih ličnih podataka i bezbednost povezanih usluga kojima se pristupa putem ovih mreža i sistema. Prikupljeni podaci se čuvaju 30 dana od posete lokaciji. Prikupljene (lične) podatke obrađujemo odvojeno i ne povezujemo ih sa drugim ličnim podacima korisnika naših veb lokacija i ne vršimo nikakvo profiliranje vašeg kupoprodajnog ponašanja.

Svrha prikupljanja podataka je osiguranje mrežne i informacione sigurnosti. Za kompaniju to znači da može omogućiti, otkriti i sprečiti neovlašćeni pristup, što može ugroziti uskladištene lične podatke i s tim povezane bezbednosti koje kompanija pruža svojim korisnicima.

Kupovina proizvoda

Vaše lične podatke obrađujemo posebno ako kao registrovani ili neregistrovani korisnik naše veb prodavnice makairsoft.com kupite određene proizvode. Ove podatke obrađujemo isključivo u svrhu ispunjavanja naših ugovornih obaveza i ostvarivanja prava iz ugovornog odnosa, uključujući rešavanje žalbi.

Lične podatke koje nam dostavite obrađujemo isključivo u svrhu isporuke proizvoda isključivo u svrhu isporuke proizvoda na vašu adresu. Ovi vaši lični podaci (npr. Ime i prezime, adresa za dostavu, telefonski broj) mogu se proslediti dobavljačima prevoza ili dobavljačima robe, u slučaju da roba direktno ode od dobavljača vama.

Pored toga, možemo koristiti vaše kontakt podatke za komunikaciju u vezi sa izvršenjem ugovora i za slanje upita u vezi sa vašim zadovoljstvom, u skladu sa našim legitimnim interesima. U tu svrhu možemo vam poslati jednokratni poziv za procenu proizvoda na vašu e-mail adresu u roku od 14 dana nakon završetka porudžbine. Popunjavanje obrasca za evaluaciju proizvoda nije obavezno, a uz pomoć vaše evaluacije možemo poboljšati našu ponudu i pružiti još kvalitetnije proizvode u budućnosti. Molimo da nam ne date nikakve lične podatke na osnovu kojih bismo vas mogli identifikovati.

Na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama možemo informisati kupce o njihovim proizvodima i sadržajima na njihovim e-mail adresama. Ne koristimo nikakvo (automatsko) profiliranje, već vam šaljemo samo osnovne personalizovane poruke za koje procenimo da bi vas mogle zanimati na osnovu vaših prošlih interakcija sa nama. Možete uložiti prigovor na obradu vaših kontakt podataka u svrhu takvog direktnog oglašavanja u bilo kojem trenutku slanjem e-pošte na sledeću adresu e-pošte: info@makairsoft. Dodatne informacije o vašim pravima direktnog marketinga možete pronaći u odeljku „Vaša prava“.

Slanje upita i ostale komunikacije sa nama

Kada pošaljete zahtev za određeni proizvod na naše kontakt podatke (adresu, e-mail adresu, telefonski broj) objavljene na našoj veb lokaciji, obrađujemo vaše lične podatke isključivo u svrhu pripreme odgovora na vaš zahtev kako bismo vas obavestili da li je proizvod vi tražite, na raspolaganju, za moguću pripremu i zaključivanje ugovora, za sprovođenje zaključenog ugovora i za nas da odgovorimo na vaše pitanje.

U tu svrhu prikupljamo samo vaše lične podatke koje nam dajete na dobrovoljnoj osnovi. Svi podaci prikupljeni putem naših veb lokacija ili nam na drugi način saopšteni (npr. Telekomunikacijskim sredstvima) prikupljaju se u svrhu pružanja usluga veb prodavnice makairsoft.com i radi naše unutrašnje administracije i upravljanja našim poslovanjem.

Na osnovu našeg legitimnog interesa, takođe možemo obraditi date informacije o kontaktima za osnovnu personalizovanu komunikaciju sa vama putem e-maila i pokušati da vam predstavimo relevantne proizvode koji bi vas mogli zanimati na osnovu vaših prošlih interakcija sa nama. Ne koristimo nikakvo (automatsko) profiliranje, već samo biramo odgovarajuće skupove primalaca za pojedinačne poruke. U bilo kojem trenutku možete se odjaviti od ove vrste komunikacije tako što ćete nam poslati e-mail na sledeću adresu e-pošte: info@maxairsoft.com. Dodatne informacije o vašim pravima direktnog marketinga možete pronaći u odeljku „Vaša prava“.

Pretplatite se na elektronske vesti ili e-listu

Takođe se možete pretplatiti na primanje trenutnih obaveštenja i informacija o našim promocijama i vestima na našoj veb lokaciji ili odgovaranjem na primljeni e-mail.

Za tako specifične svrhe direktnog marketinga, možemo vas putem e-maila obavestiti o novostima iz našeg asortimana. Povremeno ćemo vas informisati o novostima i po potrebi.

Ove informacije se obrađuju na osnovu vašeg izričitog pristanka, a svoj pristanak da besplatno primamo reklamne poruke možete u bilo kojem trenutku opozvati slanjem e-maila na sledeću adresu e-pošte: info@maxairsoft.com. Dodatne informacije o vašim pravima direktnog marketinga možete pronaći u odeljku „Vaša prava“.

Slanje aplikacija za posao

Ako je potrebno, takođe objavljujemo slobodna radna mesta za naš tim na našoj veb stranici i pozivamo kandidate da nam pošalju motivacijsko pismo i CV na e-mail adresu info@makairsoft.com.

Ako nam pošaljete svoje lične podatke u svrhu prijave na određeno konkurs za posao, obradit ćemo vaše lične podatke samo u svrhu odabira pogodnog kandidata za određeni posao, u svrhu kontaktiranja (ne) izbora, za izradu nacrta ugovora o radu i da branimo naše tvrdnje u slučaju spora zbog navodne diskriminacije u vođenju postupka izbora kandidata. Pravni osnov za obradu ovih podataka je Zakon o radnim odnosima i činjenica da su te informacije neophodne za sprovođenje mera pre zaključivanja mogućeg ugovora o radu. Ove podatke obrađujemo za vreme postupka i još 30 dana nakon što primite obaveštenje o (ne) izboru ili za vreme bilo kog sudskog postupka.

Ako procenimo da bi vaša prijava mogla biti zanimljiva za neki drugi posao i želite da zadržite vašu prijavu duži vremenski period, obavestićemo vas ako se ne slažete, javite nam i izbrisaćemo podatke. Sve generičke prijave za posao koje primamo od pojedinaca čuvaju se u periodu od tri godine od dana prijema prijave.

Kolačići

Na našoj veb stranici postoje kolačići koji su potrebni za rad veb stranice, a bez toga veb stranica ne funkcionira. Ovi kolačići se ne mogu isključiti.

Korisnici podataka

Obavezujemo se da ne prenosimo vaše lične podatke neovlašćenim trećim licima bez vašeg pristanka.

Želimo da vas obavestimo da pojedinačne zadatke koji se odnose na vaše podatke možemo poveriti našim poslovnim partnerima (ugovornim obrađivačima). Ugovorni obrađivači mogu obrađivati poverljive podatke isključivo u naše ime i u granicama našeg autoriteta (u pismenom ugovoru ili drugom pravnom aktu) i u skladu sa ciljevima definisanim u ovoj Izjavi. Navedeni podaci pažljivo su zaštićeni od strane navedenih partnera i ne čuvaju se na zalihama i ne koriste se u njihove sopstvene svrhe.

U okviru zakonskih nadležnosti, vaši lični podaci mogu se otkriti sledećim korisnicima podataka:

- dobavljači poštanskih usluga, dobavljači poštanskih usluga i usluge logistike / dostave u svrhu izvršenja vaše porudžbine;
- distributeri, dobavljači robe i ovlašćeni serviseri;
- računovodstvene usluge, advokatske firme i drugi pružaoci pravnih i poslovnih saveta;
- pružaoci usluga uništavanja datoteka i podataka;
- pružaoci usluga informacione tehnologije u kontekstu servisiranja i održavanja softvera;
- administrator i administrator veb stranice;
- dobavljači usluga računarskih usluga u oblaku, provajderi prostora servera i dobavljači e-pošte;
- provajderi sistema upravljanja odnosima sa klijentima;
- Ministarstvo unutrašnjih poslova, u slučaju nabavke oružja (svih kategorija) i municije.

Obavezujemo se da ni mi ni drugi korisnici nećemo prenositi ili prenositi vaše lične podatke u treću zemlju van Evropske unije i / ili Evropskog ekonomskog prostora ili u međunarodnu organizaciju bez odgovarajućeg nivoa zaštite.

Period zadržavanja ličnih podataka

Uveravamo vas da vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili svrhu za koju su pojedinačni podaci prikupljeni i dalje korišćeni. Na kraju roka zadržavanja, vaše lične podatke ćemo efikasno i trajno izbrisati ili anonimizirati tako da vaša identifikacija više neće biti moguća.

Ti podaci koje obrađujemo na osnovu zakona čuvaju se u zakonskom roku. Podatke koje obrađujemo čuvamo u svrhu obavljanja ugovornog odnosa s vama tokom perioda neophodnog za izvršenje ugovora i tokom celog perioda tokom koga traje zakonski rok zastarevanja za potraživanja po takvom ugovoru, osim u slučaju ugovornog spora.

Lični podaci koje obrađujemo na osnovu vašeg pristanka ili legitimnog interesa, npr. u slučaju slanja elektronskih vesti, čuvamo ih trajno do opozivanja ove saglasnosti od vas ili dok ne obustavite obradu, a mi se obavezujemo da u redovnim intervalima proveravamo postojanje svrhe obrade ličnih podataka. Podatke ćemo izbrisati pre otkazivanja samo ako je svrha obrade ličnih podataka već postignuta (npr. Ako bismo prestali slati reklamne e-mailove) ili ako je tako predviđeno zakonom.

Ako postoji različit zakonski rok zadržavanja (npr. Računovodstveni ili poreski podaci) za određene podatke koji se obrađuju za realizaciju ugovora, rok zadržavanja iznosi do 10 godina. Za to vreme, obrada podataka je ograničena.

Sigurnost vaših podataka

Mi pažljivo štitimo vaše podatke koje nam dajete korišćenjem naših veb lokacija, telekomunikacionih kanala ili na bilo koji drugi način od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, izmena ili uništavanja.

Podaci se čuvaju na serverima zaštićenim lozinkom i ograničenjima. Internet prodavnica makairsoft.com vodi računa o sigurnosti vaših ličnih podataka i poštuje vaš izbor za njihovu namensku upotrebu.

Nakon prestanka potrebe za upravljanjem podacima, tj. Nakon što se ispuni svrha radi koje su prikupljeni podaci, podaci se brišu ireverzibilno i trajno, bez odlaganja.

U slučaju da se u internetskoj trgovini makairsoft.com objave veze do drugih veb lokacija, koje nisu u bilo kakvoj vezi s Mak Airsoft d.o.o., ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu vaših podataka na ovim veb stranicama.

Sloboda izbora

Informacije koje nam dajete kontrolišete vi. Ako odlučite da nam ne date određene informacije, tada nećete moći da pristupite određenim veb lokacijama ili funkcijama na našoj veb lokaciji, pa u takvim slučajevima nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na vaš zahtev ili stupimo u ugovorni odnos sa vama i posledično vam prodamo. i isporučiti željene proizvode.

Ako više ne želite primati biltene putem e-maila, možete se odjaviti od besplatnog primanja vesti tako što ćete nam poslati e-mail sa sadržajem „Odjavite se iz elektronskih vesti“ ili drugim sličnim sadržajem na e-mail adresu: info@makairsoft.com. Ako se vaši lični podaci promene (poštanski broj, adresa e-pošte, adresa, telefonski broj, itd.), Molimo da nas obavestite o promenama na e-mail adresi: info@maxairsoft.com.

Saglasnost dece

Djeca mlađa od 15 godina mogu nam dati lične podatke putem naših veb stranica ili na drugi način samo uz dozvolu (saglasnost ili odobrenje) nosioca roditeljske odgovornosti za dijete (jednog od roditelja ili staratelja).

Zalažemo se da nikada svjesno ne prikupljamo lične podatke od osoba koje bi bile svjesne da su mlađe od 15 godina. Nećemo koristiti ili otkrivati ove podatke bilo kojoj neovlašćenoj trećoj osobi bez dozvole roditeljske odgovornosti za dete. Međutim, gore navedeno ne utiče na pravila slovenskog ugovornog prava koja se tiču pravila o valjanosti, dizajnu ili efektu ugovora u odnosu na dijete.

Uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju, kontrolor će u takvim slučajevima uložiti razumne napore da proveri da li je nosilac roditeljske odgovornosti za dete dao ili dao saglasnost.

Vaša prava

Mak Airsoft garantuje ostvarivanje svih vaših prava vezanih za obradu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Kao pojedinci, imate sledeća prava:

Pravo na opoziv saglasnosti: Ako ste, kao pojedinac, pristali na obradu vaših ličnih podataka (u jednu ili više određenih svrha), imate pravo da opozovete svoj pristanak. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka do njenog povlačenja.

Saglasnost možete u bilo kojem trenutku opozvati besplatnim slanjem pismene izjave operatoru na sledeću e-mail adresu: info@makairsoft.com. Povlačenje saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka nema negativne posledice ili sankcije.

Pravo pristupa ličnim podacima: Kao pojedinac, imate pravo da od kontrolora dobijete potvrdu da li se podaci koji se odnose na vas obrađuju ili ne. Ako je to slučaj, imate pravo da vam omogućite pristup vašim ličnim podacima (tj. Pregled i kopiranje ili kopiranje) i pružanje informacija u vezi sa obradom vaših ličnih podataka (npr. Svrha obrade, vrsta ličnih podataka, korisnici , kome su lični podaci preneti ili će biti prosleđeni, predviđeni period zadržavanja, tehničke i organizacione mere zaštite podataka, postojanje automatizovanog odlučivanja, uključujući profiliranje, itd.),

Pravo na ispravku: Kao pojedinac, imate pravo da dobijete da vam dozvolimo da ispravite netačne lične podatke o vama i da vam dozvolimo da dopunite nepotpune lične podatke. U tu svrhu imate pravo da nam dostavite dopunsku izjavu sa ažurnim ličnim podacima.

Pravo na brisanje ličnih podataka (tzv. Pravo na zaborav): Imate pravo da kontrolor briše lične podatke koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja ako postoji jedan od razloga iz člana 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka (npr. Ako podaci više nisu neophodno za svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako opozovete saglasnost i na obradu i nema drugog pravnog osnova, ako prigovarate obradi, nema prevladavajući legitimni interesi ako su lični podaci nezakonito obrađeni, itd.).

Pravo na ograničavanje obrade: Imate pravo da kontroler ograniči obradu vaših podataka ako postoji jedan od sledećih slučajeva:

- ako osporavate tačnost obrade podataka, u periodu koji kontroloru omogućava da proveri tačnost podataka;
- ako je obrada nelegalna i zahtevate ograničenje obrade umesto brisanja,
- ako ih kontrolor podataka više ne treba, ali vam je potreban da bi sproveo, sproveo ili branio pravne zahteve;
- ako ste uložili prigovor na obradu sve dok se ne potvrdi da pravni razlozi kontrolora nadmašuju vaše razloge.

Pravo na prenosivost podataka: Kao pojedinac, imate pravo da primate svoje lične podatke u uobičajenom i mašinski čitljivom obliku i da ove podatke prosledite direktno drugom kontroloru, samo ako je obrada vaših ličnih podataka zasnovana na saglasnosti ili ugovoru omjeri i obrada se vrši automatiziranim putem.

Pravo na prigovor: Ako se obrada podataka zasniva na našim legitimnim interesima, imate pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka u bilo kojem trenutku iz razloga povezanih sa vašom konkretnom situacijom. U takvom slučaju, nastavićemo sa obradom vaših ličnih podataka samo ako dokažemo potrebne legitimne razloge za obradu koji će prevladati nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili za utvrđivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.

Možemo prigovoriti na obradu vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga, uključujući kreiranje profila, u bilo koje vreme i besplatno bez obrazloženja, slanjem e-maila na: info@makairsoft.com. Ako prigovorite na obradu vaših podataka u svrhu direktnog marketinga, odmah ćemo prestati obrađivati vaše podatke u ove svrhe.

Takođe ćemo vam pružiti i druge podatke u vezi sa vašim ličnim podacima koje obrađujemo na vaš zahtev u skladu sa važećim zakonom.

Pravo na podnošenje žalbe: Ako sumnjate da obrada vaših podataka krši zakonodavstvo u oblasti zaštite ličnih podataka, imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije RS, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 00 386 (0 ) 1 230 97 30, e-mail: gp.ip@ip-rs.si.

Kontakt

Na pitanja o poverljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili na vaše zahteve za ostvarivanje prava na vaše podatke odgovorit će odgovorna osoba u kompaniji Mak Airsoft na broj telefona: +386 (0) 590 10 528 ili putem e-maila: info@makairsoft.com.

Obavezujemo se odgovoriti na vaše zahteve bez nepotrebnog odlaganja i najkasnije u zakonski propisanim rokovima.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava povezanih sa ličnim podacima, možemo od vas zatražiti dodatne podatke. Ako još uvek ne možemo da vas pouzdano identifikujemo, na žalost moraćemo da odbijemo vaš zahtev.

Promene

Pridržavamo pravo da povremeno prilagođavamo ovu Izjavu, ako je potrebno, stvarnoj situaciji i zakonodavstvu u oblasti zaštite ličnih podataka. Iz tog razloga, molimo vas da proverite trenutnu verziju pre svakog prenosa ličnih podataka kako biste bili obavešteni o svim promenama i dodacima.

Takođe ćemo vas unapred obavestiti na odgovarajući način (npr. Obaveštavanjem nas na našoj veb lokaciji, putem e-maila) o svim promenama koje značajno utiču na obradu vaših ličnih podataka.

 

Ažurirano: 16.8. 2020

Prevedeno sa google translate. Ako nađete bilo kakve greške, javite nam i mi ćemo ih ispraviti.